CONCEPT

Een gerichte aanpak

Elk thema bestaat uit dezelfde rubrieken:

 

 • Overzicht van de leerstof: zowel leerkracht als leerling kan aanvinken welke doelstellingen (nog niet) bereikt zijn. De beheersingsniveaus van Bloom zijn verwerkt in de formulering van de doelen.

 • Theorie, proeven en opdrachten wisselen elkaar af. Een ideale, activerende manier om de leerstof in te oefenen en te verwerken. 

 • Ontdek het zelf: de leerlingen gaan individueel of in groepjes aan de slag. U differentieert naar believen.
  Het kan gaan om eenvoudige proeven, veldwerk (biotoopstudie) of ICT-opdrachten. 

 • Studieschema om het leren leren te stimuleren.

 • Oefeningen met een waaier aan toepassingsvragen. Op het einde van elke oefeningenreeks staan
  de meer uitdagende oefeningen duidelijk aangeduid met een ster. 

OVUR-structuur

De vertrouwde OVUR-stappen, gekoppeld aan een wetenschappelijke methode, ondersteunen de leerlingen bij hun proefondervindelijk onderzoek.

 • O: een duidelijke onderzoeksvraag, gevolgd door een hypothese. In het begin duiken nog regelmatig meerkeuzehypotheses op. Geleidelijk aan leren de leerlingen zelf een onderzoeksvraag en een hypothese formuleren.

 • V: de leerlingen ontdekken de benodigdheden (met een opsplitsing tussen materialen en stoffen) en de werkwijze. Waar nodig, wordt extra informatie aangebracht en is er aandacht voor veiligheid.

 • U: de leerling noteren wat ze tijdens de proef waarnemen

 • R: de leerlingen reflecteren, verifiëren hun hypothese en formuleren in hun besluit een antwoord op de onderzoeksvraag. Afhankelijk van het onderzoek kunnen ze nog verder redeneren en analyseren.