DIGITALE & DIDACTISCHE ONDERSTEUNING

Didactische website

De didactische website biedt heel wat lescomfort:

  • Voorstel van jaarplan en concordantielijst met de leerplandoelen en eindtermen

  • Digitale handleiding per thema met links, lestips, achtergrondinfo ...

  • Correctiesleutel van het leerwerkboek

  • Evaluatievragen, summatieve modeltoetsen ... 

  • Verklarende woordenlijst, extra lessen, evaluatiefiches ...

Bordboek en e-boek

Een digitale versie van het leerwerkboek met tal van mogelijkheden en verrijkingen.

De leerlingen vinden de activatiecode voor hun e-boek in hun leerwerkboek. 
Met een paswoord kunt u hen (eventueel gefaseerd) toegang geven tot de
oplossingen.

Het bordboek en e-boek bevatten ook video-opnames van experimenten.

De leerlingen kunnen de proef thuis (her)bekijken op hun eigen tempo en kunnen erop terugvallen voor extra ondersteuning bij het verwerken van de leerstof. Daarnaast komen ze van pas als het praktijklokaal niet beschikbaar is of in geval van tijdnood.