INFO

 • Conform de nieuwe eindtermen voor natuurwetenschappen
   

 • Mogelijkheid tot differentiatie
   

 • Gebruik van een wetenschappelijke methode en OVUR
   

 • Bijzondere aandacht voor leren leren
   

 • Ontdekkingstocht van macroniveau naar microniveau

Copyright © Uitgeverij Averbode 2020

Facebook.png
Instagram.png