INHOUD

Discover biedt uw leerlingen inzicht in de levende en niet-levende natuur. De ontdekkingstocht start telkens op macroniveau (waarnemen) en gaat dan over naar het microniveau (denken).

Discover 1

Inleiding
1. Biotoopstudie 
2. Materie: bouw, eigenschappen en structuur
3. Energie: vormen, transport, belang en effecten
4. Materie en energie in organismen

Discover 2

1. Ecologie: biotoop en biodiversiteit 

2. Voortplanting bij levende organismen
3. Krachten

Discover1_CVR.jpg
Discover 2 CVR.jpg